Sinh năm : 1986
Số CMND : ......................
Tốt nghiệp trường ĐH KHTN chuyên ngành Sinh Học
Đang dạy trường : ............................
Địa chỉ : Đường Nguyễn Xí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ......................................

@Trung tâm Gia sư Bình Dương